Klubben har følgende hovedaktiviteter som skal være til glede og nytte for eiere av Bavaria seilbåter:

S
amler medlemmene i de største regionene til sosiale og lærerike aktiviteter til vanns og til lands. Se egne menypunkter for aktiviteter på Østlandet og Vestlandet. 

Forvrig arbeides det med aktiviteter og tilbud som skal komme medlemmer i hele landet til gode:

·       fordelaktig abonnement på Seilmagasinet

·       gode leverandøravtaler på tjenester og produkter

·       er talerør overfor importør og verft

·       websider, diskusjonsforum og Facebook-sider for kommunikasjon og utveksling av erfaringer mellom medlemmene