Årsmøte i Norsk Bavaria Klubb 5. mars 2024

Årsmøte i Norsk Bavaria Klubb 5. mars 2024

Til medlemmene i Norsk Bavaria Klubb

Vi inviterer til årsmøte med etterfølgende seilertema 5. mars 2024 kl. 18.00. Møtet vil bli avholdt både fysisk og digitalt.

Dagsorden årsmøtet (jf. klubbens vedtekter: Trykk her): 

  1. Valg av møteleder, referent og en til å medundertegne protokollen

  2.  Godkjennelse av innkalling, agenda og forretningsorden for møtet

  3. Årsmelding for 2023

  4. Regnskap og revisjonsberetning for 2023

  5. Budsjett for 2024

  6. Fastsettelse av kontingent

  7. Valg av styret, revisor og valgkomite

Møtedokumentene vil være tilgjengelige senest en uke før møtet. For tilgang til disse: Trykk her eller send melding til medlem@bavariaklubben.no.

Seilertema:

Etter det formelle årsmøtet (kl 19:00) er temaet: Store vedlikeholdspunkter på Bavariabåtene.

      

Vi har vært så heldige å få Are Wiig til å gjennomgå og gi råd om de store vedlikeholdspunktene på Bavaria-båtene, som for eksempel drevbelg, rorlager, skroggjennomføringer, motor og lekkasjer dekk/skrog. Med lang erfaring fra egne båter, som servicesjef hos Lunde Båt (tidligere Bavariaforhandler) og båttakstmann har Are inngående teknisk kunnskap om båtene våre.  

Møtet avholdes fysisk i KNS-klubblokaler (se kart under). Obs!: Det koster relativt mye å parkere på KNS sitt område. Det er imidlertid gratis å parkere i nederste del av Huk Aveny og tilstøtende veier. Vi vil ha en lett servering og båtprat fra kl.17:30. 

Årsmøtet vil også være tilgjengelig digitalt på TeamsMøtekobling: Årsmøte i Norsk Bavaria Klubb | Microsoft Teams | Bli med i Meetup (åpen fra kl. 17:50). Hold kamera og mikrofon avslått under møtet, unntatt når man ønsker å stille spørsmål og kommentere.

Det etterfølgende foredraget  vil bli tilgengelig digitalt på YouTube. For link til Bavariaklubbens YouTube: Trykk her (start kl 19:00) og velg direktesendingen for møtet. De som følger digitalt på YouTube kan sende inn spørsmål på e-post til medlem@bavariaklubben.no eller SMS til 905 95 899

Har du spørsmål om oppkobling på Teams eller YouTube, send e-post til medlem@bavariaklubben.no eller SMS/ring Jan Iverin tlf. 905 95 899. Ved eventuelle tekniske problemer på møtet, vil vi sende ut informasjon på SMS. 

 Møtet avsluttes ca 20:15. Det er ingen påmelding.

Vi ser frem til å møte mange seilervenner denne kvelden, enten fysisk eller digitalt!    

Med seilerhilsen

Svenn Erik Forsstrøm
Styreleder

      


KNS - klubblokaler, Huk Avenue 1, Bygdøy.