ÅRSMØTE I NORSK BAVARIA KLUBB - 24. MARS 2021

ÅRSMØTE I NORSK BAVARIA KLUBB - 24. MARS 2021

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 01.03.21. Oppdatert 20.03.21.

Til medlemmene av Norsk Bavaria Klubb

(Innkalling sendt pr e-post 1. mars 2021, med oppdatering 19. mars )

Vi inviterer til årsmøte i Norsk Bavaria Klubb 24. mars 2021 kl. 19.00. Møtet avholdes digitalt via Microsoft Teams.   

For link til møtet, se e-post eller kontakt oss på medlem@bavariaklubben.no
(Link åpnes 18:45. Slå av kamera og mikrofon under møtet).

Dagsorden (jf. klubbens vedtekter: Trykk her): 

  1. Valg av møteleder, referent og en til å undertegne protokollen
  2.  Godkjennelse av innkalling, agenda og forretningsorden for møtet
  3. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for 2020
  4. Budsjett for 2021, inkl. vedtak om kontingent
  5. Valg av styre, revisor og valgkomité
  6. Eventuelt 

Etter det formelle årsmøtet blir det orientering om årets klubb-program og Bavaria Båt Norge gir en presentasjon om de siste nyhetene fra Bavaria.

Eventuelle forslag til årsmøtesaker må sendes til styrets leder Svenn Erik Forsstrøm, e-post seforsstrom@outlook.com. senest 11. mars. Innspill til valg sendes innen samme frist til valgkomiteen v/Bjørnar Westgaard, e-post  bw@litas.no.

Endelig agenda og å
rsmøtedokumentene vil være klare ca en uke før møtet og sendes ved henvendelse til  medlem@bavariaklubben.no. Det vil bli anledning til å stille spørsmål og kommentere under møtet, men send gjerne spørsmål i forkant på e-post til styrets leder.

Hvis du ikke har Teams fra før, last det opp på forhånd : Trykk her

Har du spørsmål om oppkobling på Team, send e-post til medlem@bavariaklubben.no eller ring til Jan Iverin 905 95 899.  

Med vennlig hilsen

Svenn Erik Forsstrøm
Styreleder