For informasjonsutveksling og  dialog til og mellom medlemmene har klubben en Facebookside og to Facebookgrupper. Det tidligere diskusjonsforumet er lukket.


Facebook-siden «Bavariaklubben Norge», brukes for generell informasjon fra klubben og er åpen for alle.

Trykk for å se Facebook-siden Bavariaklubben Norge.

Facebook-siden er mindre egnet for dialog mellom medlemmene. For dette har vi etablert to lukkede Facebook-grupper,  "Norsk Bavaria Klubb" og "Norsk Bavaria Klubb – Vest"  (administreres av lokalavdelingen). Her det mange innlegg, spørsmål og tips fra medlemmer om et bredt spekter av temaer.  For å få tilgang til disse gruppene må man være registrert som medlem i klubben eller samseiler med medlem. Vi oppfordrer alle medlemmene til melde seg inn og delta aktivt i gruppene. 

Følg klubbens Facebook-gruppe 
 Følg Facebook-gruppe for Vest

I 2022 begynte vi å streame medlemsmøtene i Øst på YouTube. Her kan du følge møtene direkte eller i ettertid. I starten fikk vi benytte KNS sin YouTube-kanal. Fra 2023 har vi etablert klubbens egen kanal.

KNS-sin YouTube-kanal: Trykk her

    Følg klubben på YouTube

Vi ønsker oss gjerne tilbakemeldinger på de sosiale mediene vi har benytter!