Samarbeidsavtale med Seilmagasinet

Samarbeidsavtale med Seilmagasinet

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 01.07.16. Oppdatert 19.12.17.
Klubben har en avtale med Seilmagasinet som oppsummert innebærer følgende fordeler for medlemmene:

  • abonnement på  Seilmagasinet inngår som en del av medlemskapet i klubben (inkl i kontingent på kr.500,-) Syv numre pr år.
  • tilgang til eventuelle abonnementstilbud
  • nye medlemmer innmeldt via Bavaria Båt AS får første års abonnement gratis av Seilmagasinet

For medlemmer som mottar Seilmagasinet gjennom medlemskap i annen seilforening eller ikke ønsker bladet av annen årsak er kontingenten kr.250,-.

Meld fra til oss dersom du ikke ønsker Seilmagasinet på  medlem@bavariaklubben.no

Medlemmer som ikke mottar Seilmagasinet, men som ønsker bladet, bes melde dette til samme adresse.