Riggsjekk indre Oslofjord 3.-5. mai

Riggsjekk indre Oslofjord 3.-5. mai

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 17.04.24. Oppdatert 01.05.24.

Bavariavenner!

Det er viktig at rigg og riggutstyr er i god stand, men mange sliter med å komme seg opp i riggen for å sjekke og utføre arbeider. Vi inviterer også i år til egensjekk av rigg mm. den 4. og 5. mai. Stedet blir som tidligere Sonjabrygga v/ Henie Onstad Kunstsenter (øst i Solvikbukta, Blommenholm). 

Klubben stiller lift til disposisjon for egen sjekk av rigg og utførelse av småarbeider (f.eks kontroll/skifte av Windex, lyspærer, kabler, antenner, smøring, vindmåler, etc.). Du betaler ikke noe for bruk av liften. Vi hjelper med å operere liften, hvis du ikke er komfortabel med det selv. Den vil være tilgjengelig lørdag kl. 10.00-17.00 og søndag kl. 10.00-16.00. Hvis nok interesse, blir det en ekstradag fredag 3. mai med muligheter for litt mer tidkrevende arbeider. For dette påløper en egenandel.  Ønsket bruk av liften må bookes på forhånd ved påmelding - se under.

Som meddelt har vi i år dessverre ikke fått avtale med et riggfirma om full riggsjekk på fredagen, som tidligere år.  Imidlertid har vi, etter at vi sendte ut informasjonsmailen, fått et hyggelig tilbud fra Mehmet Taylan i UK Sailmaker, om at han kan være tilstede på Sonja-brygga på lørdag 4. mai for bistand med kontroll av rigg. Mehmet er seilmaker og rigger og kjenner Bavaria-riggene godt. Dette vil ikke innebære en full riggsjekk, men en gjennomgang av vesentlige punkter (uten å gå opp i riggen), veiledning og praktisk demonstrasjon. Innenfor en time han kan, avhengig av ønsker og behov, f. eks. sjekke mastetrim og gi veiledning om etterstramming. Han kan hjelpe deg med å smøre og stramme stag inne i rullemast (krever at storseilet er av) og smøring av Furlex. Ellers kan han se over løpende rigg, dekksutstyr og eventuelt seilene (hvis vinden tillater).

Det settes av en time pr båt i perioden kl. 11:00 – 16:00 lørdag 4. mai og egenandelen er kr 700. Dette vil skje uavhengig av egensjekken med lift, som vil pågå parallelt på samme brygge. Dette er en flott anledning til å få en profesjonell gjennomgang og hjelp til selvhjelp på egen båt! Om du ikke har mulighet for å stille med båt eller får plass, vil det være en fin muligheter til å lære ved å være tilstede på brygga og følge med på Mehmets gjennomgang av andre båter.

                           

Påmelding 

For å kunne styre dette best mulig, ønsker vi påmelding på e-post til medlem@bavariaklubben.no så snart som mulig og senest 28. april. Først til mølla vil gjelde!

Vi legger opp til maks 1 time pr båt med liften 4. og 5. mai, så det er viktig å være godt forberedt på det som skal gjøres.  Ved påmelding bes angitt ønsket tidsrom (angi prioritet):

1. Lørdag (10:00 - 13:00)
2. Lørdag (13:00 - 17:00)
3. Søndag (10:00 - 13:00)
4. Søndag (13:00 - 16:00)

En time går fort og det er ikke all verdens tid til utbedringer/reparasjoner for de som har behov for det. Vi vurderer derfor å ha et ekstratilbud fredag 3. mai, med mulighet for å disponere liften inntil to timer. Det koster klubben en del å leie liften, så for dette utvidede tilbudet tar vi kr 300.- i egenandel . Timeplanen fredag 3. mai er kl. 10:00, 12:00, 14:00 og 16:00. Dette tilbudet forutsetter tilstrekkelig med påmeldte for å forsvare leie av liften. Bindende påmelding.

Ved eventuelle spørsmål, send e-post til adresse angitt over eller SMS/tlf. til Jan Iverin på 905 95 899.

Vi håper mange benytter anledningen til å få sjekket og utført arbeider i riggen. 

Med  seilerhilsen


Arrangementskomiteen