Riggsjekk Oslofjorden 13.-15. mai

Riggsjekk Oslofjorden 13.-15. mai

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 10.05.22.

Følgende e-post ble sendt ut 25. april 2022:

Bavariavenner!

Det er viktig at rigg og riggutstyr er i god stand, men mange sliter med å komme seg opp i riggen for å sjekke og utføre arbeider. Vi inviterer også i år til egensjekk av rigg mm. den 14. og 15. mai. Stedet blir som tidligere Sonjabrygga v/ Henie Onstad Kunstsenter (øst i Solvikbukta, Blommenholm). 

Klubben stiller lift til disposisjon for egen sjekk av rigg og utførelse av småarbeider (f.eks kontroll/skifte av Windex, lyspærer, kabler, antenner, smøring, vindmåler, etc.). Du betaler ikke noe for bruk av liften. Vi hjelper med å operere liften, hvis du ikke er komfortabel med det selv. Den vil være tilgjengelig lørdag kl. 10.00-17.00 og søndag kl. 10.00-16.00. Hvis nok interesse, blir det en ekstradag fredag 13. mai med muligheter for litt mer tidkrevende arbeider. For dette påløper en egenandel.  Ønsket bruk av liften må bookes på forhånd ved påmelding - se under.

Fredag 13. mai har vi også reservert riggfirmaet Southern Cross Spars for de som ønsker en profesjonell riggsjekk. Se: https://southerncross.no/. Det koster kr 1400 for en times gjennomgang av riggen din. Denne utføres på servicebrygga på Blommenholm Båtforening. 

   

Påmelding 

For å kunne styre dette best mulig, ønsker vi påmelding på e-post til medlem@bavariaklubben.no så snart som mulig og senest 6. mai. Først til mølla vil gjelde!

Vi legger opp til maks 1 time pr båt med liften 14. og 15. mai, så det er viktig å være godt forberedt på det som skal gjøres.  Ved påmelding bes angitt ønsket tidsrom (angi prioritet):

1. Lørdag (10:00 - 13:00)
2. Lørdag (13:00 - 17:00)
3. Søndag (10:00 - 13:00)
4. Søndag (13:00 - 16:00)

En time går fort og det er ikke all verdens tid til utbedringer/reparasjoner for de som har behov for det. Vi vurderer derfor å ha et ekstratilbud fredag 13. mai, med mulighet for å disponere liften inntil to timer. Det koster klubben en del å leie liften, så for dette utvidede tilbudet tar vi kr 300.- i egenandel. Timeplanen vi setter fredag 13. mai er kl. 10:00, 12:00, 14:00 og 16:00. Dette tilbudet forutsetter tilstrekkelig med påmeldte for å forsvare leie av liften. Bindende påmelding.

Bestilling av profesjonell riggsjekk v/ Southern Cross Spars sendes også til samme e-post, med angivelse av foretrukket tid på dagen. Hvis tidsskjemaet gir rom for det, kan det også være en mulighet for utførelse av mindre arbeider, f. eks. etterstramming av riggen, men dette må bestilles ifm påmelding og særskilt avtales. Betales etter medgått tid med kr 1400 pr time. Bestillingen er bindende. Samme frist for påmelding, dvs. 6. mai.

Ved eventuelle spørsmål, send e-post til adresse angitt over eller SMS/tlf. til Jan Iverin på 905 95 899. Spørsmål om profesjonell riggsjekk rettes til Karl Erik Stavik på samme e-post eller SMS/tlf. 971 65 302.

Vi håper mange benytter anledningen til å få sjekket og gjort arbeider i riggen, enten selv eller ved profesjonell hjelp. 

Med vennlig seilerhilsen


Arrangementskomiteen