Medlemsundersøkelse

Medlemsundersøkelse

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 16.03.22. Oppdatert 06.04.22.

Følgende e-post er sendt til medlemmer 16.3.2022:

Kjære Bavariavenner!

Norsk Bavaria Klubb vil neste år feire sine første 25 år. Klubbens visjon er å være til glede og nytte for eiere av Bavaria seilbåter. Klubben er i godt sig med økning i medlemsmassen de senere årene og i dag teller vi ca 720 medlemmer i hele landet. Aktivitetene i klubben har kommet inn i hovedmønster, men vi prøver hele tiden å utvikle og fornye. Vi er opptatt av å være relevante og treffe medlemmenes behov, og vi ønsker derfor å gjennomføre en medlemsundersøkelse. 

Litt om klubben

Styret arbeider med aktiviteter og tilbud som dekker hele landet, mens aktivitetene i vest ivaretas av et lokalt styre. Hovedaktivitetene i klubben har tradisjonelt vært medlems-/temamøter, riggsjekk og Bavariatreff.  Disse har imidlertid vært mindre tilgjengelige for medlemmene utenfor Oslofjorden og Hordaland. I fjor begynte vi imidlertid med digitale møter og streaming av de fysiske møtene. På denne måten når vi ut til hele landet. Av andre medlemsfordeler som dekker hele landet kan nevnes gunstig abonnement på Seilmagasinet og tilbud fra andre samarbeidspartnere. Videre kan nevnes tilgang på Facebook-grupper for utveksling av kunnskaper og erfaringer mellom medlemmene. 

Undersøkelsen

Undersøkelsen sendes medlemmene i hele landet og er av generell karakter. Det er imidlertid noen spørsmål knyttet til Bavariatreff som ikke relevant for alle. Klubbens avdeling i vest gjennomførte en undersøkelse fjor og det er noen overlappende spørsmål, men vi håper likevel dere i vest tar dere tid til å svare, slik at vi får et dekkende bilde for klubben som helhet. I tillegg til å svare på spørsmål er det muligheter for å komme med egne innspill og kommentarer. Svarene er anonyme og kan ikke spores.

Vi håper dere har en mulighet for å svare innen 25. mars, slik at vi kan gjøre en oppsummering på årsmøtet 30. mars. Tilbakemeldingene skal vi bruke for å utvikle klubben videre, til enda større glede og nytte for medlemmene, så vi håper på stor oppslutning om undersøkelsen.

Klikk her for å gå inn på undersøkelsen: Fyll ut skjemaet

 Har dere spørsmål eller tekniske problemer med utfylling av skjemaet, kontakt Svenn Erik Forsstrøm på medlem@bavariaklubben.no eller telefon/SMS til 90113910.

Med vennlig seilerhilsen
Styret