Medlemstilbud - Makspower Lithium batterier

Medlemstilbud - Makspower Lithium batterier

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 01.03.21.

Over hundre personer fra hele landet fulgte temamøtet på Teams 16. februar om Lithiumbatterier og lading med J.F. Bruenech/MakspowerDet var stort engasjement og mange spørsmål. Et utdrag av presentasjonen ble sendt medlemmene på e-post 22. februar. Vi legger opp til et oppfølgingsmøte16. mars hvor vi går litt dypere inn i materien. Nærmere info følger senere. 

I e-posten til medlemmene etter møtet ble det informert om et kampanjetilbud til medlemmer på Makspower Lithium batterier.  For priser og betingelser vises til utsendt e-post. Her er linker til info om batteriene som er omfattet av kampanjen:

                 Makspower 105 Ah BMS 100

                 Makspower 100 Ah BMS 150


Vær oppmerksom på at batteriene har litt forskjellige mål, se spesifikasjonene ved å følge linkene over.

Kampanjeprisen forutsetter bestilling i løpet av mars

Spørsmål om produktene rettes til Johan Fredrik Bruenech på  e-post  jfb@bruenech.com evnt. tlf 91374100.

Se også vedlagte informasjonsskriv og www.makspower.no.

Bestillingen sendes på e-post til overnevnte adresse. Oppgi leveringsadresse eller om varene skal hentes. For å få
kampanjepris må bestillingen merkes med medlemsnummer i klubben, jf. mottatt kontingentfaktura.

Spørsmål til klubben om avtalen, medlemsnummer etc. rettes på e-post til medlem@bavariaklubben.no eller telefon til Jan Iverin 905 95 899.