Digitalt temamøte 16. mars 2021

Digitalt temamøte 16. mars 2021

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 14.03.21.

Bavariavenner!

På temamøtet 16. februar (på Teams) fulgte 106 personer Johan Fredrik Bruenechs (Makspower) introduksjon
til Lithiumbatterier.

Som varslet, inviterer vi til et oppfølgingsmøte på Teams 16. mars kl. 19:00. Her vil Johan Fredrik gå grundigere
inn i problemstillingene, med særlig vekt på lading av Lithiumbatterier, via landstrøm, dynamo og solceller, samt
sommer/vinter-problematikk.

                                 

Det er sendt ut e-post til alle medlemmer 10. mars med informasjon for oppkobling til møtet.

Har du spørsmål om oppkobling på Teams, send e-post til medlem@bavariaklubben.no eller ring til Jan Iverin
tlf. 905 95 899.  

Det vil være muligheter for å stille spørsmål og dele egne erfaringer på møtet, men send gjerne dine spørsmål
på mail på forhånd.