Digitalt temamøte 16. februar 2021

Digitalt temamøte 16. februar 2021

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 05.02.21. Oppdatert 06.02.21.

Bavariavenner!

Corona-situasjonen gjør det fortsatt vanskelig å gjennomføre fysiske medlemsmøter. Vi seilere er imidlertid flinke til å tilpasse oss forholdene og vi inviterer herved til en digitalt temamøte på Teams 16. februar kl 19:00 - 20:30 Det blir vanskelig med pølseservering, men digitale møter har den fordel at det er tilgengelig for medlemmer i hele landet. Det blir en spennende erfaring!

Kveldens tema er: Lithiumbatterier og lading

Vi monterer stadig mer utstyr i båtene våre og strømforbruket øker. Samtidig ønsker vi å nyte friheten og roen det innebærer å ligge i uthavn, bruke motor minst mulig og være uavhengig av landstrøm. Flere og flere skifter til Lithium-batterier og opplever det som en ny verden. Andre er skeptiske. Dette er et hett diskusjonstema på klubbens Facebook-grupper.

                                         

Klubben har samarbeidet med Johan Fredrik Bruenech/Makspower i mange år og han har betydelig erfaring med oppgradering av Bavaria seilbåter med Lithium-batterier og ladeløsninger. Vi har invitert han til å gi oss en oversikt over utfordringene og fallgruvene, samt å redegjøre for alternative løsninger og utviklingen på området. Han vil særlig fokusere på batterier, dynamo, skillerele og batterilader.

Hvis dette blir en vellykket møteform, planlegger vi et senere oppfølgingsmøte for å gå grundigere inn i problemstillingene og mer oppgraderte løsninger, f. eks. større batteribanker, kraftigere dynamo, inverter og solcelleløsninger.

Det er sendt ut e-post til alle medlemmer 5. februar med informasjon for oppkobling til møtet.

Har du spørsmål om deltagelse og oppkobling på Teams, send e-post til medlem@bavariaklubben.no eller ring til Jan Iverin 905 95 899.  

Vi håper mange blir med!

Med vennlig seilerhilsen

Styret