Bavaria i Færderseilasen 2023

Bavaria i Færderseilasen 2023

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 03.05.23. Oppdatert 27.05.23.

E-post 27. mai til påmeldte medlemmer i TurGlede-klassen:

Hei!

Denne e-posten går til medlemmer av Bavariaklubben som har meldt på TurGlede-klassen i Færdern!

Vi viser til e-post vi sendte 3. mai om opplegget for Bavariaseilerne, som KNS og Bavariaklubben samareider om. I dag er det totalt 45 påmeldte i TurGlede klassen, 18 av dem et Bavariaer og 9 er klubbmedlemmer. Så det blir kamp om vandrepokalen til beste Bavaria 😊. I tillegg er det mange Bavariar påmeldt i andre klasser. Så Bavaria kommer til å være godt synlig i seilasen.

Vi vil arrangere et skippermøte på Teams mandagen før regattaen (5. juni) kl 20:00 hvor vi gjennomgår relevant info for helgen og banen ut av indre Oslofjord og så korteste vei til Holmestrand. For å bli med på møtet: Klikk her

Starten for TurGlede er 06:00 – 11:00. Det ligger en startbåt fra KNS og noterer start-tidspunkt, men ta gjerne et bilde av kartplotteren når dere går over linja så har dere dokumentasjon. Om dere ikke har seilnummer eller navn på skutesiden er det ikke lett for starter å registrere riktig båt, de skal jo også ta dere inn over mål i Tønsberg, muligens i mørket. Vi antar at vi setter 10:30 som foreslått tidspunkt for "Bavariastarten". Det kan vi diskutere på skippermøtet om noe skulle tilsi noe annet. Det er frivillig om man ønsker å delta på denne uformelle fellesstarten. 

Løpet er ca 45 Nm. Her er en view’er dere kan bruke på PC og se på kartet og måle distanser / legge en rute: Trykk her

Med snitt 4,5 knop direkte mot mål så er det en 10 timers tur.

Etter målgang må man passere to broer på vei inn til havna, med faste åpningstider. Vi vil ha info om tider for bro-åpningene. Iflg avtalen med KNS skal de reservere et område til Bavariabåter (de skiller ikke på klubbmedlemmer og andre Bavaria-seilere). Bavariabrygga vil være markert med Bavaria-flagg. Vi skiller ikke på klasser, men vi antar at TurGlede  vil være blant de som kommer tidligst frem til brygga. Bavariaklubben vil legge opp til noe sosialt på brygga på lørdag. Selvfølgelig kan man velge å ligge på annen brygge iht båtlengden.  Nærmere info om bryggene kommer på skippermøtet 5. juni.

Det kommer etter hvert flere dokumenter på KNS sin arrangementside: Trykk her

Her ligger info for 2022, det blir samme løp og begrensningsbøyer, så Deltakerinfo og startområde kan dere begynne å studere nå: Trykk her

Christen With har seilt mange Færder-regattaer og deler sine tips i denne videoen: Trykk her

Har dere spesielle ønsker til tema på skippermøtet så send en e-post til medlem@bavariaklubben.no i forkant, eller dra i gang en chat på Facebooksiden vår, Trykk her. Det blir Jan Iverin som leder møtet. Han kan også kontaktes på tlf/SMS  905 95 899

Vi håper at de fleste har anledning til å delta på Bavaria-skippermøtet. For øvrige ønsker vi alle en lærerik seilas og gode opplevelser 😊

 

Med seilerhilsen

Færdergruppen

 

E-post 3. mai til Bavariamedlemmer på Østlandet:

 

Bavariavenner!

Færderseilasen starter fredag 9. juni 2023. KNS ønsker å utvikle seilasen med tilhørende arrangement for å øke deltakelsen. Bavariaklubben har vært i dialog med KNS for å se hvilke muligheter som finnes for å motivere enda flere Bavariaseilere til å delta. 

  Seilasens hjemmeside, se www.faerdern.com

En målsetning for klubben er at medlemmene skal oppleve seilglede og mestring på sjøen. I en regatta oppnår man å seile blant andre båter som skal samme vei, og som har samme vind. Det gir masse muligheter til å trene egne ferdigheter innenfor seiltrim, styring, navigering og generell båthåndtering.

TurGlede-klassen er lavterskel-tilbudet i Færderseilasen. Kort fortalt så er det selvvalgt starttidspunkt innenfor et startintervall og korteste vei til målgang ved Tønsberg. Kortest seilt tid vinner, uavhengig av størrelse eller rating. Det kreves ikke målebrev. Man følger sjøveisreglene, ikke kappseilingsreglene. Bavariaklubben og Bavaria Båt Norge har i fellesskap satt opp en vandrepokal for beste Bavaria i  TurGlede. I 2022 var det 13 Bavariaer, i alle størrelser, påmeldt i klassen. Premien deles ut av KNS i den offisielle premieutdelingen. I tillegg kan det vanke noen uformelle premier i klubbens regi. 

Klubben vil prøve å kombinere TurGlede-deltakere med «Mentorordningen». Å ha med en erfaren seiler gir trygghet i starten og man vil få masse tips om seiltrim, sjøveisregler og navigering underveis. Ta kontakt i god tid, så skal vi så langt det er mulig prøve å sette deg i kontakt med en mentor.

Bavariaklubben foreslår en felles Bavariastart for de som er påmeldt i TurGlede-klassen, innenfor startintervallet kl 06:00 – 11:00. Foreløpig har vi satt tidspunktet ca kl 10:30, men dette settes endelig når vi har sett værmeldingen. Om det er vindstille på morgenen, så klemmer vi det mot kl 11:00. Det ligger startbåt fra KNS som noterer starttid, men dokumenter selv også, ta f.eks. bilde av kartplotter. Ellers gjelder øvrige seilingsbestemmelser. Hensikten med å samle Bavariaer er å seile blant tilsvarende båter, ‘hvorfor går vi lavere, hvorfor går vi saktere’. Noen båter seiler forbi, noen tar man igjen. Det er selvfølgelig mulig å starte på andre tidspunkt, og allikevel være i med i kampen om premien.

I år vil KNS sette av egen brygge for Bavaria-båter i Tønsberg. Det gir muligheter for klubben å gjøre noe eget sammen med bavariaseilerne. Brygga vil være tilgjengelig for alle Bavaria’er, uavhengig av klasse. Her kan vi få det gøy!

For påmelding,  seilingsbestemmelser og annen informasjon om regattaen henvises til KNS og hjemmesider for regattaen (informasjon ligger under oppslagstavle): Klikk her

Bavariaklubben arrangerer et «Skippermøte light» på teams mandag 5. juni kl 20:00. For å bli med på møtet: Klikk her

Her vil det bli satt mer fokus på sikkerhet og praktisk info, fremfor taktikk i forhold vær og strøm. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med innspill, gjerne på Facebook, om hva vi bør vektlegge.

Mer info legger vi ut etterhvert på klubbens hjemmeside.

Har du spørsmål , send e-post til medlem@bavariaklubben.no, evt. telefon til Jan Iverin, mob 905 95 899.

Vi håper å se deg på deltakerlisten 😊

Med seilerhilsen