Ønsker du å delta i driften av klubben?

Ønsker du å delta i driften av klubben?

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 15.02.22. Oppdatert 16.02.22.

Norsk Bavaria Klubb har medlemmer i hele landet og drives av et styre på inntil syv personer, som velges av årsmøtet. 

Styret arbeider med medlemsaktiviteter i øst samt medlemstilbud og klubboppgaver som omfatter hele landet. For å organisere medlemsaktiviteter i region vest (tidligere Hordaland og Sogn -og Fjordane) er det etablert en avdeling med et lokalstyre som velges av medlemmene i regionen. Lederen av lokalstyret i vest  er også medlem av styret.

Klubbens årsmøte er 29. mars og her skal det som vanlig velges medlemmer til styret, etter innstilling fra valgkomitéen. Om valgkomiteen - Se her. Valgkomitéens mandat omfatter ikke valgprosessen til lokalstyret i vest, for denne vises til Facebookgruppen  Norsk Bavaria Klubb - Vest. Kontakt gjerne Jan Geir Rasmussen, e-post j.rasm@online.no,
tlf. 900 80 563. Lokalt årsmøte i vest er 31. mars (opprinnelig berammet til 23. februar).

Valgkomitéen søker å komme i kontakt med medlemmer som kan tenke seg å engasjere seg i å drive klubben, enten i styret eller med mer avgrensede oppgaver.

Styret har «tyngdepunktet» og møtene i Oslo-området, men vi har tradisjon for å ha medlemmer også utenfor «Oslo-gryta». Styret har normalt 5 – 6 styremøter i året. I tillegg må det  påregnes å bruke tid på gjennomføring av de enkelte aktivitetene.

Om du ikke ønsker styreverv, kanskje du kan være interessert i å engasjere deg i gjennomføringen av klubbens medlemsaktiviteter? Eksempler på dette kan være Bavariatreffet, medlemsmøter og riggsjekk.

Ta kontakt med en av oss i valgkomitéen dersom du ønsker å vite litt mer og kan være interessert. Det gjelder også hvis du har forslag til eller tips om aktuelle styremedlemmer som vi kan ta kontakt med.

Vi håper å høre fra deg!

 

Med vennlig seilerhilsen

Valgkomitéen,

Bjørnar Westgaard, bw@litas.no,  tlf 900 33 001
Norbert Hoyer, norbert.hoyer@gmail.comtlf 932 54 459