Årsmøte 21. mars 2019

Årsmøte 21. mars 2019

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 12.02.19. Oppdatert 03.04.19.

TIL MEDLEMMENE I NORSK BAVARIA KLUBB 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 21. MARS 2019

Du /dere inviteres til årsmøte 21. mars 2019. Møtet holdes hos Bavaria Båt Norge AS i Leangbukta, Asker.

Møtet holdes samtidig med storbåtmessen og i forkant av møtet det vil være god anledning til en båtprat og beskuelse av nye båter. Det blir lett servering fra kl 18:00. Etter det  ordinære årsmøtet blir det en orientering fra Bavariaverftet og Bavaria Båt Norge. 

Kl. 18:30 Årsmøte
1. Valg av møteleder og godkjennelse av innkalling
2. Styrets årsmelding 2018
3. R
egnskap og revisjonsberetning for 2018
4. Etablering av aktivitetsfond
5. Budsjett for 2019, inkl. vedtak om kontingent
6. Valg 
7. Eventuelle innkomne forslag 

Årsberetningen, regnskap og budsjett vil være tilgjengelige ca.to uker før møtet og sendes ved henvendelse til styret@bavariaklubben.no.

Eventuelle forslag knyttet til årsmøtesaker må være styret i hende (på foran nevnte e-postadresse) senest 10. mars.  Innspill til valg sendes innen samme frist til valgkomiteen v/Bjornar.Westgaard@vigmostadbjorke.no.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig en uke før møtet.   

Ca Kl. 19:30 Orientering fra Bavaria

Representanter fra Bavaria Yachtbau og Bavaria Båt Norge vil orientere om virksomheten, nyheter og utviklingstrender. 
                                                    
Vi håper at mange gamle og nye medlemmer finner veien til Leangbukta denne kvelden.

VELKOMMEN!
Svenn Erik Forsstrøm
Styrets leder